วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม บางเทา 9


 
 
มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม


ชื่อ มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม    ชื่อรอง บางเทา 9

ละติจูด 7.979654   ลองจิจูด 98.297577

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม บางเทา 9 มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม บางเทา 9 มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม บางเทา 9 มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม บางเทา 9 มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม บางเทา 9 มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม บางเทา 9

ประวัติความเป็นมา มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  อยู่ในซอยบางเทา 9
ที่อยู่ มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน บางเทา ซอย บางเทา 9
ถนน 4025 ศรีสุนทร ตำบล เชิงทะเล
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น 2 ชั้น
ความยาวอาคาร 12 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 200 คน จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2554, 18:15 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 951 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดณัฐมุ้ลอิสลาม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-