วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุ้ลอามาน นาใน


 
 
มัสยิดดารุ้ลอามาน


ชื่อ มัสยิดดารุ้ลอามาน    ชื่อรอง นาใน

ละติจูด 8.033834   ลองจิจูด 98.334984

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุ้ลอามาน นาใน มัสยิดดารุ้ลอามาน นาใน มัสยิดดารุ้ลอามาน นาใน มัสยิดดารุ้ลอามาน นาใน มัสยิดดารุ้ลอามาน นาใน มัสยิดดารุ้ลอามาน นาใน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุ้ลอามาน

  จดทะเบียนเลขที่ 12 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2492 อายุประมาณ 62 ปี

รายละเอียดอื่นๆ

  มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดดารุ้ลอามาน
ที่อยู่ มัสยิดดารุ้ลอามาน

บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 7
หมู่บ้าน/ชุมชน นาใน ซอย ดารุลอามาน
ถนน นาใน ตำบล เทพกระษัตรี
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้ลอามาน

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุ้ลอามาน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมเดช  สมาน อิหม่าม
2
นายนเรนทร์  รอดนัคเรศน์ คอเต็บ
3
นายอิบรอเหม  ลู่เด็นบุตร บิลาล
4
นายปิยะเดช  เชื้อฉลาด กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายสันติ  เชื้อฉลาด กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายจรูญ  เชื้อฉลาด กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายอำนวย  สุขศรีสินธุ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายธีรพงศ์  สร้อยสน กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายสุริยา  โดะโอย กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายณรงค์ชัย  ช่างเหล็ก กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายวิกรณ์  มะลิวัลย์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายประสาน  รักษาคาม กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายสมบูรณ์  ทองเหลือง กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
14
นายสุริยา  กิ่งสนั่น กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุ้ลอามาน

ทะเบียนเลขที่ 12 วันจดทะเบียน 19 ธันวาคม 2492
อายุมัสยิด 73 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 400 คน จำนวนสัปบุรุษ 602 คน
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุ้ลอามาน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุ้ลอามาน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554, 08:27 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 1322 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุ้ลอามาน
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุ้ลอามาน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุ้ลอามาน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-