วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม บางชีเหล้า


 
 
มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม


ชื่อ มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม    ชื่อรอง บางชีเหล้า

ละติจูด 7.923705   ลองจิจูด 98.399490

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม บางชีเหล้า มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม บางชีเหล้า มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม บางชีเหล้า มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม บางชีเหล้า มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม บางชีเหล้า มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม บางชีเหล้า

ประวัติความเป็นมา มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม

  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2493

รายละเอียดอื่นๆ

  มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่
จึงขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม บ้านบางชี ม. 2 ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
บริจาคได้ที่บัญชี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาภูเก็ต
ชื่อบัญชี : มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม
เลขที่บัญชี : 107-1-00992-3
โทร : 086-9466364, 081-9795235, 089-4741310
ที่อยู่ มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม

บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 2
หมู่บ้าน/ชุมชน บางชีเหล้า ซอย บางชีเหล้า 2
ถนน เทพกษัตรีย์ ตำบล รัษฎา
อำเภอ อ.เมืองภูเก็ต จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83000 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม

โทรศัพท์ 0869466364    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมเดช  หมั่นการ อิหม่าม
2
นายเกษม  บิลอับดุลล่าห์ คอเต็บ
3
นายดนัย  ดาดา บิลาล
4
นายเชน  เสมศักดิ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายพิชัยภูมิ  สุทธิประเสริฐ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายอดุลย์  หวันมุดา กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายโกมล  โต๊ะเหมาะ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายยุสิทธิ์  ทิพย์รักษา กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายอัมพร  แสวงหา กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายยิ่งยศ  เลือกผล กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายเหม  กสิรักษ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายสมศักดิ์  เชื้อชิด กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายชาติชาย  เชื้อชิด กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
14
นายมิตรภาพ  มาหะมะ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน 1 มกราคม 2493
อายุมัสยิด 73 ปี จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 7 เมตร
จำนวนความจุ 200 คน จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2554, 17:14 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1
สถิติการเข้าชม 1163 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-