วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์ บางเทา 13


 
 
มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์


ชื่อ มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์    ชื่อรอง บางเทา 13

ละติจูด 7.979279   ลองจิจูด 98.292282

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์ บางเทา 13 มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์ บางเทา 13 มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์ บางเทา 13 มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์ บางเทา 13 มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์ บางเทา 13 มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์ บางเทา 13

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  มีศูนย์อบรมจริยธรรมและศาสนาอิสลาม และศูนย์พัฒนาเยาวชนสตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์ ขอเชิญร่วมบริจาค โครงการหอพักเพื่อสร้างบุคลากร
ที่อยู่ มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 2
หมู่บ้าน/ชุมชน บางเทา 13 ซอย บางเทา 13
ถนน 4025 ตำบล เชิงทะเล
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์

โทรศัพท์ 076271084    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายใบหมาด   อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น 2 ชั้น
ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 300 คน จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2554, 17:41 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 1078 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอันซอริซซุนนะฮ์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-