วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน มิตรภาพไทย-ปากีสตาน


 
 

ชื่อ มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน    ชื่อรอง มิตรภาพไทย-ปากีสตาน

ละติจูด 13.729951   ลองจิจูด 100.518639

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน มิตรภาพไทย-ปากีสตาน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน

บ้านเลขที่ 515 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน มหาเศรษฐ์ ตำบล สี่พระยา
อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน

โทรศัพท์ 022352786    
อีเมล - เว็บไซต์ www.thaipaki.com
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายการีมมูลา  มูลากุล อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน

ทะเบียนเลขที่ 149 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 19 มีนาคม 2555, 17:39 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 115.87.72.185 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 599 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-