วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดีน แสนแสบฝั่งใต้


 
 

ชื่อ มัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดีน    ชื่อรอง แสนแสบฝั่งใต้

ละติจูด 13.830600   ลองจิจูด 100.766327

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดีน แสนแสบฝั่งใต้

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดีน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดีน

บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน แสนแสบฝั่งใต้ ซอย มัสยิดอิดซ์ฮาดร์อุลูมุดดีน
ถนน ราษฎร์อุทิศ 17 ตำบล แสนแสบ
อำเภอ มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดีน

โทรศัพท์ 025438531    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายวุฒิวัย  หวังบู่ อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดีน

ทะเบียนเลขที่ 9 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.194.133
สถิติการเข้าชม 534 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดีน
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-