วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์ นาส้มปอย


 
 
มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์


ชื่อ มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์    ชื่อรอง นาส้มปอย

ละติจูด 8.127864   ลองจิจูด 98.336899

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์ นาส้มปอย มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์ นาส้มปอย มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์ นาส้มปอย มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์ นาส้มปอย มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์ นาส้มปอย มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์ นาส้มปอย

ประวัติความเป็นมา มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์

  จดทะเบียนเลขที่ 41 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2542

รายละเอียดอื่นๆ

  มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
ที่อยู่ มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1
หมู่บ้าน/ชุมชน นาส้มปอย ซอย นายเดช หลาวหล้าง
ถนน เทพกษัตรี ตำบล ไม้ขาว
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์

ทะเบียนเลขที่ 41 วันจดทะเบียน 20 เมษายน 2542
อายุมัสยิด 24 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 200 คน จำนวนสัปบุรุษ 154 คน
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554, 09:19 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 940 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดเราว์ฎอตุ๊ลญันนะฮ์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-