วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน บางโจ


 
 
มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน


ชื่อ มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน    ชื่อรอง บางโจ

ละติจูด 7.988659   ลองจิจูด 98.327461

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน บางโจ มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน บางโจ มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน บางโจ มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน บางโจ มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน บางโจ มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน บางโจ

ประวัติความเป็นมา มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  มีศาลาเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2528
ที่อยู่ มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน บางโจ ซอย วงรอบ
ถนน 4015 ตำบล ศรีสุนทร
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอาหลี  จารจิต อิหม่าม
2
นายเมธา  สรรเสริญ คอเต็บ
3
นายเหม  มานะบุตร บิลาล
4
นายบัณฑิต  ไชยสิทธิ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายสมพล  สมฤดี กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายโสภณ  คาหาปะนะ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายเหยด  เนาว์เยี่ยม กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายอนุรักษ์  ทักษิณ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายมนัส  สามารถ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายสมาน  ช่วยการ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายร่อหมาน  หลักหมั่น กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายสุไหลหมาน  หลานตำ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายสมใจ  สมุทรสารัญ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
14
นายยงศักดิ์  ทักษิณ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
15
นายประสิทธิ์  เตียงน้อย กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร 12 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 250 คน จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2554, 18:36 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 971 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-