วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล มัสยิดเก่า


 
 
มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล


ชื่อ มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล    ชื่อรอง มัสยิดเก่า

ละติจูด 7.978302   ลองจิจูด 98.293816

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล มัสยิดเก่า มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล มัสยิดเก่า มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล มัสยิดเก่า มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล มัสยิดเก่า มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล มัสยิดเก่า มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล มัสยิดเก่า

ประวัติความเป็นมา มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  มัสยิดมูกัรร่ม มัสยิดเก่า มีศูนย์อบรมศาสนาเราฏอตุลอัฏฟาล
ที่อยู่ มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 2
หมู่บ้าน/ชุมชน บางเทา ซอย สุเหร่าเก่า
ถนน 4025 ตำบล เชิงทะเล
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 200 คน จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2554, 17:53 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 876 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดเราฏอตุลอัฏฟาล
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-