วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน ผักฉีด


 
 
มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน


ชื่อ มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน    ชื่อรอง ผักฉีด

ละติจูด 8.002107   ลองจิจูด 98.392052

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน ผักฉีด มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน ผักฉีด มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน ผักฉีด มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน ผักฉีด มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน ผักฉีด มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน ผักฉีด

ประวัติความเป็นมา มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  อยู่ติดถนน 4027 ท่าเรือ - เมืองใหม่
ที่อยู่ มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน ผักฉีด ซอย -
ถนน 4027 ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตำบล ป่าคลอก
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น 2 ชั้น
ความยาวอาคาร 20 เมตร ความกว้างอาคาร 20 เมตร
จำนวนความจุ 700 คน จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2554, 18:52 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 974 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดมิฟตาฮุลมุมีนีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-