วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดปากิสตาน ปากีสถาน


 
 
มัสยิดปากิสตาน


ชื่อ มัสยิดปากิสตาน    ชื่อรอง ปากีสถาน

ละติจูด 16.820627   ลองจิจูด 100.266289

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดปากิสตาน ปากีสถาน มัสยิดปากิสตาน ปากีสถาน มัสยิดปากิสตาน ปากีสถาน มัสยิดปากิสตาน ปากีสถาน มัสยิดปากิสตาน ปากีสถาน มัสยิดปากิสตาน ปากีสถาน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดปากิสตาน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  มัสยิดที่อยู่ใจกลางเมืองพิษณุโลก
ภายในมัสยิด ชั้นล่าง เป็นที่พักผ่อน และอาบน้ำละหมาด
ที่อยู่ มัสยิดปากิสตาน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน ปากีสถาน ซอย -
ถนน ธรรมบูชา ตำบล ในเมือง
อำเภอ อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัด จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดปากิสตาน

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดปากิสตาน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดปากิสตาน

ทะเบียนเลขที่ 1 วันจดทะเบียน 10 มีนาคม 2524
อายุมัสยิด 42 ปี จำนวนชั้น 3 ชั้น
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดปากิสตาน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดปากิสตาน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554, 13:27 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 2728 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดปากิสตาน
เวลาละหมาด จ.พิษณุโลก

เส้นทางไปยังมัสยิดปากิสตาน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดปากิสตาน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-