วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน บางม่าเหลา


 
 
มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน


ชื่อ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน    ชื่อรอง บางม่าเหลา

ละติจูด 8.087628   ลองจิจูด 98.304604

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน บางม่าเหลา มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน บางม่าเหลา มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน บางม่าเหลา มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน บางม่าเหลา มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน บางม่าเหลา มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน บางม่าเหลา

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

  จดทะเบียนเลขที่ 8 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2492 อายุประมาณ 62 ปี

รายละเอียดอื่นๆ

  อยู่ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติ (สนามบิน) ภูเก็ต และหาดในยาง
มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
ที่อยู่ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 5
หมู่บ้าน/ชุมชน บางม่าเหลา ซอย -
ถนน เทพกระษัตรี-ในยาง ตำบล สาคู
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

ทะเบียนเลขที่ 8 วันจดทะเบียน 13 พฤษภาคม 2492
อายุมัสยิด 74 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 7 เมตร
จำนวนความจุ 200 คน จำนวนสัปบุรุษ 813 คน
อาคารอื่นๆ 3 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554, 08:46 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 1494 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-