วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดมัสกัร มัสกัรภูเก็ต


 
 
มัสยิดมัสกัร


ชื่อ มัสยิดมัสกัร    ชื่อรอง มัสกัรภูเก็ต

ละติจูด 7.966423   ลองจิจูด 98.382088

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดมัสกัร มัสกัรภูเก็ต มัสยิดมัสกัร มัสกัรภูเก็ต มัสยิดมัสกัร มัสกัรภูเก็ต มัสยิดมัสกัร มัสกัรภูเก็ต มัสยิดมัสกัร มัสกัรภูเก็ต มัสยิดมัสกัร มัสกัรภูเก็ต

ประวัติความเป็นมา มัสยิดมัสกัร

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  เป็นที่ตั้งของมัสกัรภูเก็ต เป็นสถานที่รวมตัวกันของพี่น้องดะวะห์ ในทุกคืนวันศุกร์
ที่อยู่ มัสยิดมัสกัร

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย มัสกัส
ถนน มัสกัร ตำบล เกาะแก้ว
อำเภอ อ.เมืองภูเก็ต จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83000 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดมัสกัร

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดมัสกัร
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดมัสกัร

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น 2 ชั้น
ความยาวอาคาร 50 เมตร ความกว้างอาคาร 30 เมตร
จำนวนความจุ 1200 คน จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดมัสกัร

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดมัสกัร

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2554, 17:57 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1
สถิติการเข้าชม 1224 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดมัสกัร
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดมัสกัร
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดมัสกัร
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-