วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน บางโฉลง


 
 
มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน


ชื่อ มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน    ชื่อรอง บางโฉลง

ละติจูด 13.600265   ลองจิจูด 100.755363

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน บางโฉลง มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน บางโฉลง มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน บางโฉลง

ประวัติความเป็นมา มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 9
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางปลา
อำเภอ อ.บางพลี จังหวัด จ.สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสุรินทร์  รอมาลี อิหม่าม
2
นายประสาน  รอมาลี บิลาล
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน 20 กุมภาพันธ์ 2502
อายุมัสยิด 64 ปี จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ 480 คน
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ beedeh เพิ่มข้อมูลเมื่อ 14 พฤษภาคม 2555, 16:55 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 161.200.62.121 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.107.106
สถิติการเข้าชม 854 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน
เวลาละหมาด จ.สมุทรปราการ

เส้นทางไปยังมัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอามีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-