วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์ พารา - เมืองใหม่


 
 
มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์


ชื่อ มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์    ชื่อรอง พารา - เมืองใหม่

ละติจูด 8.084233   ลองจิจูด 98.373154

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์ พารา - เมืองใหม่ มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์ พารา - เมืองใหม่ มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์ พารา - เมืองใหม่ มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์ พารา - เมืองใหม่ มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์ พารา - เมืองใหม่ มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์ พารา - เมืองใหม่

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน 4027 ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตำบล ป่าคลอก
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอยู่โสบ  ช่างเหล็ก อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์

ทะเบียนเลขที่ 37 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 5 เมตร
จำนวนความจุ 100 คน จำนวนสัปบุรุษ 135 คน
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2554, 22:53 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.234.26
สถิติการเข้าชม 1082 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุลฮิกมะฮ์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุลฮิกมะฮ์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-