วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดคอยริสซุนนะห์ ลาดบัวขาว


 
 

ชื่อ มัสยิดคอยริสซุนนะห์    ชื่อรอง ลาดบัวขาว

ละติจูด 13.770784   ลองจิจูด 100.710403

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดคอยริสซุนนะห์ ลาดบัวขาว

ประวัติความเป็นมา มัสยิดคอยริสซุนนะห์

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดคอยริสซุนนะห์

บ้านเลขที่ 33/7 หมู่ที่ 9
หมู่บ้าน/ชุมชน ลาดบัวขาว ซอย -
ถนน ถนนราษฎร์พัฒนา ตำบล สะพานสูง
อำเภอ สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดคอยริสซุนนะห์

โทรศัพท์ 025177607    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดคอยริสซุนนะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอนุรักษ์  มุมณี อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดคอยริสซุนนะห์

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดคอยริสซุนนะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดคอยริสซุนนะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2555, 17:34 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.186.216 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 968 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดคอยริสซุนนะห์
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดคอยริสซุนนะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดคอยริสซุนนะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-