วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา มัสยิดกลาง


 
 
มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา


ชื่อ มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา    ชื่อรอง มัสยิดกลาง

ละติจูด 13.693327   ลองจิจูด 101.065048

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา มัสยิดกลาง มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา มัสยิดกลาง มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา มัสยิดกลาง มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา มัสยิดกลาง มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา มัสยิดกลาง มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา มัสยิดกลาง มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา มัสยิดกลาง มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา มัสยิดกลาง มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา มัสยิดกลาง มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา มัสยิดกลาง มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา มัสยิดกลาง มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา มัสยิดกลาง มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา มัสยิดกลาง มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา มัสยิดกลาง มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา มัสยิดกลาง

ประวัติความเป็นมา มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา

  มัสยิดกลางประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ทะเบียนอันดับที่ 38 ตั้งอยู่ ถ.มหาจักรพรรดิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา มีประวัติความเป็นมายาวนาน ได้สร้างมาแล้ว 3 หลัง คือ หลังแรก ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2490 ต่อมา หลังที่สองได้มีการบูรณะใหม่ในปี พ.ศ.2496 และหลังที่สาม คณะกรรมการมัสยิดกลางได้พิจารณาเห็นว่าอาคารซึ่งชั้นบนเป็นไม้ต่อไปอาจเสื่อมสภาพไม่คงทนถาวร ประกอบกับจำนวนสัปบุรุษมีจำนวนเพิ่มขึ้น ย่อมทำให้คับแคบไม่สะดวกในการประกอบศาสนกิจ จึงได้ประชุมและมีมติให้สร้างขึ้นใหม่ ในปี 2537

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน มหาจักพรรดิ์ ตำบล หน้าเมือง
อำเภอ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด จ.ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24000 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสินน้ำใจ  กำแพงเพ็ชร์ อิหม่าม
2
นายมูรอต  หวังสาสุข คอเต็บ
3
นายวันดี  หวังสาสุข บิลาล
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา

ทะเบียนเลขที่ 38 วันจดทะเบียน 8 สิงหาคม 2499
อายุมัสยิด 67 ปี จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ somkiat574 เพิ่มข้อมูลเมื่อ 10 กันยายน 2554, 14:58 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.84.251 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.122.64.144
สถิติการเข้าชม 893 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา
เวลาละหมาด จ.ฉะเชิงเทรา

เส้นทางไปยังมัสยิดกลางฉะเชิงเทรา
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดกลางฉะเชิงเทรา
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-