วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม  คลองจั่น


 
 
มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม


ชื่อ มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม    ชื่อรอง คลองจั่น

ละติจูด 13.763821   ลองจิจูด 100.634735

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม  คลองจั่น มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม  คลองจั่น มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม  คลองจั่น

ประวัติความเป็นมา มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม

  มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม (คลองจั่น) ทะเบียนเลขที่ 48 จดทะเบียนเมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2492
โดย นายหะยีซาฟีอี มินสาคร อิหม่าม
นายหะยีหมัดนุด รักสลาม คอเต็บ
นายหะยีหมัดรุดดีน มินสาคร บิหลั่น

รายละเอียดอื่นๆ

  สามารถเข้าจากถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 81
ข้อมูลสัปปุรุษประจำมัสยิด
ครอบครัวสัปปุรุษประจำมัสยิด มีจำนวน 290 ครอบครัว - หลังคาเรือน
- เพศชาย จำนวน 627 คน
- เพศหญิง จำนวน 1,333 คน
   รวม จำนวน 1,960 คน
ที่อยู่ มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 2
หมู่บ้าน/ชุมชน มินสาคร ซอย ลาดพร้าว 130
ถนน - ตำบล คลองจั่น
อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม

โทรศัพท์ 023180441    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายโรจน์ศักดิ์  มินสาคร อิหม่าม
2
นายสมาน  แดงโกเมน คอเต็บ
3
นายสง่า  เขียวมณี บิลาล
4
นายสุพจน์  เกตุประสิทธิ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายสมศักดิ์  เด่นยิ่งโยชน์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายสมาน  อานันต์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายสมชาย  เพ็งสะและ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายดนัย  อารีย์สมาน กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายอุสมาน  ศิริพลับ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายชูชาติ  คล้ายสุวรรณ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายอนุรักษ์  มินสาคร กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายดำรงศักดิ์  มินสาคร กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายอาดีร  มินสาคร กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
14
นายสุกิจ  เหล็งศิริ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 48 วันจดทะเบียน 16 กันยายน 2492
อายุมัสยิด 73 ปี จำนวนชั้น 2 ชั้น
ความยาวอาคาร 20 เมตร ความกว้างอาคาร 30 เมตร
จำนวนความจุ 1200 คน จำนวนสัปบุรุษ 1960 คน
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554, 11:15 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1
สถิติการเข้าชม 3037 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดริดวานุ้นอิสลาม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-