วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอัลยามิอะห์ ลำอีรั้ว


 
 

ชื่อ มัสยิดอัลยามิอะห์    ชื่อรอง ลำอีรั้ว

ละติจูด 13.819250   ลองจิจูด 100.831505

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอัลยามิอะห์ ลำอีรั้ว

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอัลยามิอะห์

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดอัลยามิอะห์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน ลำอีรั้ว ซอย เชื่อมสัมพันธ์ 22
ถนน เชื่อมสัมพันธ์ ตำบล ลำผักชี
อำเภอ หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลยามิอะห์

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัลยามิอะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายประชาพร  ขำกา อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอัลยามิอะห์

ทะเบียนเลขที่ 29 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอัลยามิอะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอัลยามิอะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 19 มีนาคม 2555, 15:34 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 115.87.72.185 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 471 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอัลยามิอะห์
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดอัลยามิอะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอัลยามิอะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-