วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดนูรุสสะลาม กุโบร์โต๊ะเยาะห์


 
 

ชื่อ มัสยิดนูรุสสะลาม    ชื่อรอง กุโบร์โต๊ะเยาะห์

ละติจูด 13.852919   ลองจิจูด 100.815147

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดนูรุสสะลาม กุโบร์โต๊ะเยาะห์ มัสยิดนูรุสสะลาม กุโบร์โต๊ะเยาะห์

ประวัติความเป็นมา มัสยิดนูรุสสะลาม

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดนูรุสสะลาม

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 9
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน ถนนเลียบวารี ตำบล โคกแฝด
อำเภอ หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุสสะลาม

โทรศัพท์ 029894289    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุสสะลาม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสนิท  หวังอับดุลเลาะห์ คอเต็บ
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดนูรุสสะลาม

ทะเบียนเลขที่ 28 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดนูรุสสะลาม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดนูรุสสะลาม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 19 มีนาคม 2555, 15:26 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 115.87.72.185 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 653 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดนูรุสสะลาม
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดนูรุสสะลาม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดนูรุสสะลาม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-