วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์ ควนบ่อทอง


 
 
มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์


ชื่อ มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์    ชื่อรอง ควนบ่อทอง

ละติจูด 6.841790   ลองจิจูด 100.096092

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์ ควนบ่อทอง มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์ ควนบ่อทอง มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์ ควนบ่อทอง มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์ ควนบ่อทอง มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์ ควนบ่อทอง มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์ ควนบ่อทอง

ประวัติความเป็นมา มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์

  จดทะเบียนเลขที่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2542

รายละเอียดอื่นๆ

  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มัสละหะตุดดีนียะห์
  • มีครูผู้สอนจำนวน 5 คน
  • มีนักเรียนจำนวน 71 คน
ที่อยู่ มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1
หมู่บ้าน/ชุมชน ควนบ่อทอง ซอย -
ถนน 4137 ตำบล ทุ่งนุ้ย
อำเภอ อ.ควนกาหลง จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91130 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายดนเลาะ  ดาเจ๊ะ อิหม่าม
2
นายหมาด  หยาหลี คอเต็บ
3
นายอาหลี  หยาหลี บิลาล
4
นายดลอาสีด  ง๊ะสตูล กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายซะอารี  หลีเส็น กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายอรุณศักดิ์  เด่นดารา กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายบูกา  หนุ่มพ่อเด็น กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายประสาน  สระแก้ว กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายอิสมาแอน  หวันตะหา กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายนิยม  ปังหลีเส็น กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายอมารุดดีน  เกปัน กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายซักเกรีย  ดาแลหมัน กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายอารีย์  สูสัน กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
14
นายสุเมธ  มาราสา กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
15
นายรำหลี  ดาแลหมัน กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์

ทะเบียนเลขที่ 171 วันจดทะเบียน 5 สิงหาคม 2542
อายุมัสยิด 23 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 12 เมษายน 2554, 04:57 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193
สถิติการเข้าชม 987 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดมัสละหะตุดดีนียะห์
ความคิดเห็นที่ 1
มัสยิดควนบ่อทองน่าอยู่มาก ร่มเย็น สวย
จากคุณ เด็กริมคลอง  IP 110.49.250.17  เมื่อ  [ 22 เมษายน 2554, 08:18 น. ]  แจ้งลบ