วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม สุเหร่าเขียว


 
 
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม


ชื่อ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม    ชื่อรอง สุเหร่าเขียว

ละติจูด 13.961255   ลองจิจูด 100.390671

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม สุเหร่าเขียว มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม สุเหร่าเขียว

ประวัติความเป็นมา มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

              โรงเรียนนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว) ได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เดิมทีเดียว อัลมัรฮูมอดีตอิหม่ามอะห์หมัด เจริญสุข (บิดาอิม่ามซูโก๊ร เจริญสุข) ได้ใช้อาคารมัสยิด ชั้นล่างเป็นสถานที่ทำการเรียน-การสอนทั้งการอ่านกุรอ่านและหนังสือมลายู ด้วยเจตนารมณ์ของอดีตอิหม่ามที่ต้องการให้ชุมชนสุเหร่าเขียวได้มีการพัฒนาการศึกษาด้านศาสนา ท่านจึงอุทิศที่ดินของตนจำนวน 7 ไร่ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังในการสร้างอาคารเรียนและอื่นๆ ขณะเดียวกันท่านได้ส่งบุตรชาย 2 คน ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนม่าเซาะฮ่าตุ๊ดดีน (หลอแหล) ของอัลมัรฮูมอาจารย์อาบีดีน วิทยานนท์ หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วอิหม่ามซูโก๊รผู้เป็นพี่ได้ไปศึกษาต่อปอเนาะในภาคใต้อีกหลายแห่ง สุดท้ายจึงได้เดินทางไปศึกษาต่อที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ส่วนอาจารย์ฮัมบาลีผู้เป็นน้องหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนม่าเซาะฮ่าตุ๊ดดีน (หลอแหล)แล้ว จึงได้ไปศึกษาต่อในสถาบันอื่นๆ และเดินทางไปศึกษาต่อ ณ กรุงไคโรประเทศอิยิปต์ และนครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาราเบีย...

            เมื่ออิหม่ามอับดุซซูโก๊ร เจริญสุข ได้สำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจึงเดินทางกลับ ถิ่นฐานเดิมคือ ชุมชนสุเหร่าเขียวและเริ่มสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้เป็นบิดา โดยเปิดทำการ เรียนการสอนทั้งภาคฟัรดูอีนและฟัรดูกิฟายะห์ แบ่งเป็นภาคกลางวันและกลางคืนตามลำดับ และให้การศึกษาผู้ใหญ่ในทุกๆ วันศุกร์ ต่อมาเริ่มมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงเปิดทำการสอน ระบบปอเน๊าะอย่างเต็มรูปแบบ จากนั้นท่านจึงได้ตัดสินใจสร้างอาคารเรียนเป็นตึกคอนกรีต และหอพักนักศึกษาในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับเงินทุนจากญาติพี่น้องใกล้ชิดและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป และนักเรียนได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงนี้เอง อาจารย์ฮัมบาลี เจริญสุข ได้สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับมาช่วยสอนอีกแรงหนึ่ง...

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบล ละหาร
อำเภอ อ.บางบัวทอง จังหวัด จ.นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

โทรศัพท์ 029255730    
อีเมล - เว็บไซต์ www.nurul-sk.com
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายปรัชญา  เจริญสุข อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 5 วันจดทะเบียน 1 มกราคม 2516
อายุมัสยิด 50 ปี จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ sosanpt เพิ่มข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2555, 13:06 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 110.164.49.254 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 110.168.80.23
สถิติการเข้าชม 910 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
เวลาละหมาด จ.นนทบุรี

เส้นทางไปยังมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-