วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดนูรุ้ลอามัล หยิด


 
 
มัสยิดนูรุ้ลอามัล


ชื่อ มัสยิดนูรุ้ลอามัล    ชื่อรอง หยิด

ละติจูด 8.157567   ลองจิจูด 98.318718

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดนูรุ้ลอามัล หยิด มัสยิดนูรุ้ลอามัล หยิด มัสยิดนูรุ้ลอามัล หยิด มัสยิดนูรุ้ลอามัล หยิด มัสยิดนูรุ้ลอามัล หยิด มัสยิดนูรุ้ลอามัล หยิด

ประวัติความเป็นมา มัสยิดนูรุ้ลอามัล

  จดทะเบียนเลขที่ 5 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2492

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดนูรุ้ลอามัล

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 7
หมู่บ้าน/ชุมชน หยิด ซอย -
ถนน เทพกษัตรี ตำบล ไม้ขาว
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้ลอามัล

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุ้ลอามัล
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดนูรุ้ลอามัล

ทะเบียนเลขที่ 11 วันจดทะเบียน 9 ธันวาคม 2492
อายุมัสยิด 73 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 250 คน จำนวนสัปบุรุษ 770 คน
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดนูรุ้ลอามัล

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดนูรุ้ลอามัล

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554, 10:02 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 901 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดนูรุ้ลอามัล
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดนูรุ้ลอามัล
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดนูรุ้ลอามัล
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-