วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์ พระรามเก้า


 
 
มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์


ชื่อ มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์    ชื่อรอง พระรามเก้า

ละติจูด 13.749234   ลองจิจูด 100.602943

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์ พระรามเก้า

ประวัติความเป็นมา มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์

บ้านเลขที่ 346 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย พระรามเก้า 27
ถนน พระรามเก้า ตำบล หัวหมาก
อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์

โทรศัพท์ 023198522    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอาหะหมัด  ขามเทศทอง อิหม่าม
2
นายชัยทิพย์  หวังภาษิต บิลาล
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์

ทะเบียนเลขที่ 76 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น 2 ชั้น
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ rachain เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 มีนาคม 2555, 17:04 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 58.8.170.214 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.122.104.195
สถิติการเข้าชม 916 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-