วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอัลเอียะหซาน ลำเจดีย์


 
 

ชื่อ มัสยิดอัลเอียะหซาน    ชื่อรอง ลำเจดีย์

ละติจูด 13.878253   ลองจิจูด 100.819504

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอัลเอียะหซาน ลำเจดีย์

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอัลเอียะหซาน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดอัลเอียะหซาน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 5
หมู่บ้าน/ชุมชน ลำเจดีย์ ซอย โรงเรียนลาเจดีย์
ถนน คู้-คลองสิบ ตำบล คู้ฝั่งเหนือ
อำเภอ หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลเอียะหซาน

โทรศัพท์ 0894426134    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัลเอียะหซาน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายโกศล  โพธิ์ดังเจดีย์ คอเต็บ
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอัลเอียะหซาน

ทะเบียนเลขที่ 61 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอัลเอียะหซาน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอัลเอียะหซาน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.248.26
สถิติการเข้าชม 556 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอัลเอียะหซาน
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดอัลเอียะหซาน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอัลเอียะหซาน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-