วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม ดอนสะแก


 
 
มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม


ชื่อ มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม    ชื่อรอง ดอนสะแก

ละติจูด 13.780441   ลองจิจูด 100.612709

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม ดอนสะแก มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม ดอนสะแก มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม ดอนสะแก

ประวัติความเป็นมา มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม

 

เมื่อกว่า 70 ปีก่อน สมัยโต๊ะกีโต๊ะวัง ยังมีชีวิตอยู่นั้น ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งริมคลองเจ้าคุณสิงห์ อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร(กทม.) มีตระกูลเล็กๆ กันอยู่สองตระกูลคือ ตระกูลสันเต๊ะ กับ ตระกูลสันประเสริฐ บ้านเรือนบริเวณต้นคลองเจ้าคุณสิงห์ ที่เรียกกันว่า บ้านบนดอน(สะแก)นั้น สภาพของสังคม ที่อาศัยอยู่ยังไม่มีมัสยิด

        ในสมัยนั้นชาวบ้าน มีอาชีพทำนา เป็นส่วนใหญ่ เวลาจะละหมาด ญะมาอะฮฺ พี่น้องมุสลิม ก็ต้องเดินเท้าผ่านทุ่งนา(เฉพาะหน้าแล้ง) ไปร่วมกันละหมาดยุมมฺอะฮฺ วันศุกร์ หรืออาจต้องพายเรือ(ถ้าเป็นฤดูน้ำหลาก)ไปที่มัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม ที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ (ปัจจุบันอยู่ที่หน้ารามคำแหงซอย 53 ) ซึ่งในสมัยนั้น ถ้าเดินเท้าไป-กลับ ก็จะหมดเวลาไปวันหนึ่ง แต่ถ้าเป็นฤดูน้ำหลาก (ตั้งแต่ เดือน 10 จนถึงเดือนยี่) ก็จะกลับมาบ้าน ที่ดอนสะแกได้เร็วขึ้น

        โต๊ะ เยื้อน สันเต๊ะ (ซึ่งเป็นโต๊ะย่าของผู้เล่าเรื่อง) ก็ได้คุยกับลูกๆหลานๆว่า โต๊ะ มีความประสงค์ จะยกที่ดินให้สร้างมัสยิดขึ้นที่ ดอนสะแก ประมาณ 2 ไร่เศษๆ บรรดาลูก-หลาน ก็บอกว่า ตอนนี้ยังไม่มีเงินที่จะทำการก่อสร้างมัสยิดเลย เพราะต่างก็เก็บหอมรอมริบ ไว้ได้ไม่มากนัก ซึ่งทุกคน ต่างก็คือ ชาวนา ที่จะต้องรอการขายข้าว ในปีนั้น (สมัยก่อนทำนาได้ปีละครั้ง เพราะเป็นพื้นที่บนดอน ไม่สามารถปลูกข้าวนาปรัง ในฤดูแล้งได้ ซึ่งถ้าทำนาปรังได้ก็จะมีเงินเหลือเก็บมากพอ) ในปีนั้นหลังจากที่ได้ทำนาเสร็จ ขายข้าวได้บรรดาลูก-หลาน โต๊ะเยื้อน ก็รวบรวมเงินเอามาสร้างมัสยิด ซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว

        ในปี พ.ศ.2495 ทางชุมชนเราก็ได้มีมัสยิด ฮิดาย่าตุ้ลอิสลาม เป็นที่ทำละหมาดญะมาอะฮฺ กันจนถึงปัจจุบัน ช่วงเวลาดังกล่าว สัปบุรุษของ มัสยิดฯ (สุเหร่าดอนสะแก) ยังมีจำนวนน้อย พี่น้องมุสลิม บริเวณซอยลาดพร้าว 112 เห็นว่ามีมัสยิดที่เดินใกล้กว่าไปมัสยิดฯที่อยู่ริมคลองแสนแสบ (มัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม) จึงได้มาร่วมกันละหมาดที่ มัสยิดฯ (สุเหร่าดอนสะแก)แห่งนี้ แต่ปัจจุบันเมื่อความเจริญมากขึ้น การเดินมาละหมาดที่มัสยิดฯ(สุเหร่าดอนสะแก) จำเป็นต้องเดินอ้อม มาตามถนนใหญ่(ถนนลาดพร้าว) ทำให้ระยะทางไกลมากขึ้น (จากสมัยก่อน ที่สามารถเดินลัดทุ่งไป-มา กันได้สะดวก) ทำให้พี่น้องมุสลิมบริเวณซอยลาดพร้าว 112 ได้ห่างเหินกันไปละหมาด ที่ใกล้ๆบ้านและสะดวกกว่านั่นเอง ทำให้ปัจจุบันที่มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลอิสลาม(สุเหร่าดอนสะแก) จึงเหลือเพียง ลูก-หลาน 2 ตระกูลใหญ่ และ สัปบุรุษ รุ่นใหม่ๆที่ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ร่วมกัน เกิดเป็นชุมชนมุสลิมที่ขยายตัวใหญ่ขึ้น

        กลับมาสู่ช่วงอดีตอีกครั้ง เมื่อสมัยปี พ.ศ. 2495 ข่าวคราวการก่อสร้างมัสยิดฮีดาย่าตุ้ลอิสลาม (ดอนสะแก) ได้ถูกบอกกล่าวไปสู่พี่น้องมุสลิม ตามตำบลต่างๆทั้งใกล้ -ไกล พร้อมกับขณะนั้น มัสยิดบางอ้อ ซึ่งก็กำลังรื้ออาคารมัสยิดหลังเดิมออก เพื่อก่อสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่ ทราบข่าวนี้ ก็ได้บริจาคไม้จากอาคารมัสยิดหลังเดิม มาให้ (สุเหร่าดอนสะแก ) คณะกรรมการมัสยิดฯจึงได้นำไม้เหล่านั้น มาสร้าง “บะแล” สอนกุรอาน และจริยธรรมทางศาสนากันต่อไป

        จากการที่ชุมชนมุสลิมที่อยู่รอบๆมัสยิดฯ(ดอนสะแก) ขยายตัวใหญ่ขึ้น ในช่วงปี พ.ศ. 2506 คณะกรรมการมัสยิดฯ และสัปบุรุษฯ จึงมีมติให้สร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่ขึ้น เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น หลังจากนั้น จึงได้รื้อ อาคารมัสยิด(ที่เป็นไม้) หลังเดิมออกไป แต่ตัว “บะแล” ที่ใช้สอนกุรอาน ไม่ได้รื้อออกไป

        เมื่อชุมชนฯสุเหร่าดอนสะแกขยายตัวขึ้น ลูกหลานก็มากขึ้นประมาณ ปีพ.ศ. 2510 สัปบุรุษมัสยิดฯ(ดอนสะแก) จึงได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนกุรอานขึ้นมาใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้นซึ่งปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนสอน จริยธรรมให้กับเยาวชน ทุกๆวัน เว้นวันศุกร์ ขณะที่ทุกๆวันพฤหัสเว้นพฤหัส มีการเรียนการสอนให้กับ สัปบุรุษในชุมชนด้วย โดยมีการเชิญ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาทำการสอนทั้งวิชา ตัฟซีรกุรอาน และอัลหะดีษ ให้กับผู้ใหญ่ และสัปบุรุษผู้สนใจ ได้ร่วมกันเรียนรู้วิชาการภาคศาสนบัญญัติร่วมกัน เพียงแต่คณะกรรมการมัสยิดฯ ยังคงใช้สถานที่ ชั้นล่างของอาคารมัสยิดฯ เป็นสถานที่เรียน แทนอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ซึ่งเห็นว่า เหมาะสมกว่าห้องเรียนของเยาวชน ที่ใช้งานอยู่ทุกๆวัน (เว้นวันศุกร์)

        ขณะเดียวกันในปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการศึกษาของมัสยิดฯ(ดอนสะแก)เห็นว่า สถานที่เรียนกุรอาน ของเยาวชนดูจะคับแคบมากขึ้นกว่าเดิม เพราะจำนวนเยาวชนมีเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี จึงมีความเห็นว่า ควรจะ ขอให้โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก(ที่สอนภาคสามัญ สังกัด กรุงเทพมหานคร) ทำการคืนบางส่วนของที่ดินที่เป็นของมัสยิดฯ (ดอนสะแก)ที่ คณะกรรมการมัสยิดฯในรุ่น 40 กว่าปีก่อน ได้ทำสัญญาให้ กทม.ยืม ที่ดินบางส่วนของมัสยิดฯ (ปัจจุบันใช้เป็นสนามอเนกประสงค์ ของโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก ที่สอนวิชาภาค สามัญ) กลับมาให้กับมัสยิดฯเพื่อขยายอาคารเรียนภาคศาสนาและจริยธรรม ให้กับเยาวชนต่อไป ซึ่ง รายละเอียด และความคืบหน้า รวมถึง ประวัติบางส่วนของการให้ยืมที่ดินของ มัสยิดฯ จะได้นำเสนอต่อไปในโอกาสหน้า

         ผู้ให้ข้อมูล.......ฮัจยี อารีฟีน สันเต๊ะ(อายุ 63 ปี เมื่อ พ.ศ. 2551) เป็นบุตรของ ฮัจยี เด๊ะ สันเต๊ะ(ซึ่งเป็นบุตรของโต๊ะเยื้อนที่บริจาคที่ดินให้สร้างมัสยิดฯ)


รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม

บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ลาดพร้าว 96
ถนน ลาดพร้าว 96 ตำบล วังทองหลาง
อำเภอ วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม

โทรศัพท์ 029345785    
อีเมล - เว็บไซต์ www.muslimthairadio.com
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอารักษ์  สันประเสริฐ อิหม่าม
2
นายสมคิด  อันนันหนับ คอเต็บ
3
นายกาเซ็ม  พวงมณี บิลาล
4
นายสมบัติ  สันประเสริฐ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายสมนึก  ดิลก กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายดาวุฒิ  อามีน กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายวินัย  สันเต๊ะ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายสังวาล  เกิดอยู่ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายประเสริฐ  มังกรวงษ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายกิหลาบ  สุขเจริญ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายวินัย  มังกรวงษ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายมานิตย์  ศรีม่วง กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายอารีย์  สันเต๊ะ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
14
นายสิทธิชัย  มีปัญญา กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
15
นายประสิทธิ์  มีปัญญา กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 93 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ sosanpt เพิ่มข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2555, 13:28 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 110.164.49.254 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 110.168.80.23
สถิติการเข้าชม 689 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-