วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ บางกอกน้อย


 
 
มัสยิดอันซอริซซุนนะห์


ชื่อ มัสยิดอันซอริซซุนนะห์    ชื่อรอง บางกอกน้อย

ละติจูด 13.761859   ลองจิจูด 100.485474

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ บางกอกน้อย มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ บางกอกน้อย มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ บางกอกน้อย มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ บางกอกน้อย

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอันซอริซซุนนะห์

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดอันซอริซซุนนะห์

บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน ริมคลองบางกอกน้อย ซอย อันซอริซซุนนะห์
ถนน อรุณอมรินทร์ 24 ตำบล อรุณอมรินทร์
อำเภอ บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10700 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอันซอริซซุนนะห์

โทรศัพท์ 024339400    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอันซอริซซุนนะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอับดุลลอฮ  กรีมี อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอันซอริซซุนนะห์

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอันซอริซซุนนะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอันซอริซซุนนะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 21 มีนาคม 2555, 21:23 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.130.181 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 964 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอันซอริซซุนนะห์
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดอันซอริซซุนนะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอันซอริซซุนนะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-