วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ ไสยวน


 
 
มัสยิดนูร่นอีบาดะห์


ชื่อ มัสยิดนูร่นอีบาดะห์    ชื่อรอง ไสยวน

ละติจูด 7.795012   ลองจิจูด 98.325890

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ ไสยวน มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ ไสยวน มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ ไสยวน มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ ไสยวน มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ ไสยวน มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ ไสยวน มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ ไสยวน มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ ไสยวน มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ ไสยวน มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ ไสยวน มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ ไสยวน มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ ไสยวน มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ ไสยวน มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ ไสยวน มัสยิดนูร่นอีบาดะห์ ไสยวน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดนูร่นอีบาดะห์

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดนูร่นอีบาดะห์
ที่อยู่ มัสยิดนูร่นอีบาดะห์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน ไสยวน ตำบล ราไวย์
อำเภอ อ.เมืองภูเก็ต จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83130 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูร่นอีบาดะห์

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูร่นอีบาดะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมชาย  เนาว์ไพร อิหม่าม
2
นายมัสยา  กรีสุภา คอเต็บ
3
นายอุดร  ช่างเหล็ก บิลาล
4
นายนุ้ย  กาวิเศษ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายอภิเดช  สาลี กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายวิชิต  แสวงหา กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายดาวุด  ปัตตานี กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายสมจิตร  เลิศประธาน กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายเอกชัย  ขวดแก้ว กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายประเสริฐ  ยูนุส กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายสามารถ  เก็บทรัพย์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายมาณพ  ล่าหมาด กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายหมีด  เบญจมาศ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
14
นายวิชัย  ขวดแก้ว กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
15
นายไกรลาศ  สมบูรณ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดนูร่นอีบาดะห์

ทะเบียนเลขที่ 27 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 300 คน จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดนูร่นอีบาดะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดนูร่นอีบาดะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2554, 16:36 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193
สถิติการเข้าชม 1111 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดนูร่นอีบาดะห์
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดนูร่นอีบาดะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดนูร่นอีบาดะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-