วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอูบูดียะห์ ควนโต๊ะเหลง


 
 
มัสยิดอูบูดียะห์


ชื่อ มัสยิดอูบูดียะห์    ชื่อรอง ควนโต๊ะเหลง

ละติจูด 6.799765   ลองจิจูด 100.077713

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอูบูดียะห์ ควนโต๊ะเหลง มัสยิดอูบูดียะห์ ควนโต๊ะเหลง มัสยิดอูบูดียะห์ ควนโต๊ะเหลง มัสยิดอูบูดียะห์ ควนโต๊ะเหลง มัสยิดอูบูดียะห์ ควนโต๊ะเหลง มัสยิดอูบูดียะห์ ควนโต๊ะเหลง มัสยิดอูบูดียะห์ ควนโต๊ะเหลง มัสยิดอูบูดียะห์ ควนโต๊ะเหลง มัสยิดอูบูดียะห์ ควนโต๊ะเหลง

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอูบูดียะห์

  จดทะเบียนเลขที่ 87 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2515

รายละเอียดอื่นๆ

  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง

มีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อูบูดียะห์
  • มีครูผู้สอนจำนวน 8 คน
  • มีนักเรียนจำนวน 134 คน
ที่อยู่ มัสยิดอูบูดียะห์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน/ชุมชน ควนโต๊ะเหลง ซอย -
ถนน - ตำบล ควนโดน
อำเภอ อ.ควนโดน จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91160 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอูบูดียะห์

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอูบูดียะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายจูโกด  เล็มโดย อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอูบูดียะห์

ทะเบียนเลขที่ 87 วันจดทะเบียน 11 มกราคม 2515
อายุมัสยิด 51 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 15 เมตร
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 3 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอูบูดียะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอูบูดียะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 เมษายน 2554, 11:58 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 1046 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอูบูดียะห์
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดอูบูดียะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอูบูดียะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-