วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดนูรุ้ลยากีน จอมทอง


 
 

ชื่อ มัสยิดนูรุ้ลยากีน    ชื่อรอง จอมทอง

ละติจูด 13.684594   ลองจิจูด 100.477249

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดนูรุ้ลยากีน จอมทอง

ประวัติความเป็นมา มัสยิดนูรุ้ลยากีน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดนูรุ้ลยากีน

บ้านเลขที่ 41/19 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน จอมทอง ซอย สุขสวัสดิ์ 14/21
ถนน สุขสวัสดิ์ 14/21 ตำบล จอมทอง
อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10150 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้ลยากีน

โทรศัพท์ 024770965    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุ้ลยากีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอุมัด  เชื้อผู้ดี อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดนูรุ้ลยากีน

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดนูรุ้ลยากีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดนูรุ้ลยากีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 21 มีนาคม 2555, 23:16 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.130.181 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 1214 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดนูรุ้ลยากีน
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดนูรุ้ลยากีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดนูรุ้ลยากีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-