วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์ สุเหร่าปากคลองรำรี


 
 
มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์


ชื่อ มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์    ชื่อรอง สุเหร่าปากคลองรำรี

ละติจูด 13.928905   ลองจิจูด 100.430283

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์ สุเหร่าปากคลองรำรี มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์ สุเหร่าปากคลองรำรี มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์ สุเหร่าปากคลองรำรี

ประวัติความเป็นมา มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์

  มัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ หมู่ที่ 2 หรือเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าสุเหร่าปากคลองลำรี มัสยิดหลังใหญ่ที่มีที่มาตั้งแต่อดีตเดิมเป็นอาคารไม้สะแก และสัตว์นานาชนิดอย่างเสือปลากอาศัยอยู่ จนผ่านยุคสมัยสู่ยุคปัจจุบันจึงเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงโดยได้รับการบูรณะจากช่าง ฝีมือชาวไหหลำปรับปรุงพัฒนาให้เป็นทรงปั้นหยา ซึ่งมัสยิดหลังปัจจุบันนี้นับได้ว่า เป็นมัสยิดหลังที่ 4 และเป็นมัสยิดที่มักมีผู้มาประกอบพิธีทางศาสนกิจค่อนข้างเยอะ โดยมีฮัจยีซาฟีอี วันแอเลาะ เป็นอีหม่ามในการดูแลมัสยิดหลังนี้

รายละเอียดอื่นๆ

  - สมาคมคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Islamic Teacher Association)

- โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ (Islam-Sampan School)

- หน่วยสอบที่ 14

- สถาบันอัร-รอบิตี้ (Al-Rabity Institute)

- รอบิตี้บริหารธุรกิจ (Rabity Business Administration College)
ที่อยู่ มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 2
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย สถาบันอัล-รอมิตี
ถนน สถาบันอัล-รอมิตี ตำบล บางบัวทอง
อำเภอ อ.บางบัวทอง จังหวัด จ.นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ www.kurusampan.com
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอรุณ  วันแอเลาะ อิหม่าม
2
นายอรุณ  วันแอเลาะ อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์

ทะเบียนเลขที่ 11 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ sosanpt เพิ่มข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2555, 12:08 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 110.164.49.254 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 110.168.80.23
สถิติการเข้าชม 1147 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์
เวลาละหมาด จ.นนทบุรี

เส้นทางไปยังมัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-