วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดฮารูณ เจริญกรุง


 
 
มัสยิดฮารูณ


ชื่อ มัสยิดฮารูณ    ชื่อรอง เจริญกรุง

ละติจูด 13.725550   ลองจิจูด 100.514473

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดฮารูณ เจริญกรุง

ประวัติความเป็นมา มัสยิดฮารูณ

  มัสยิดฮารูณ ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 36 แต่เดิมเป็นเรือนไม้สักชั้นเดียวต่อมาทรุดโทรมลงไป จึงก่อสร้างขึ้นใหม่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ภายในชั้นบนมีการตกแต่งด้วยอักษรภาษาอาหรับ รอบๆขอบชั้นบนของมัสยิด (ใต้เพดาน) เป็นฝีมือแกะสลักและฉลุของชาวเมืองเจอะนะ ประเทศอินโดนีเซีย มัสยิดฮารูณนี้เป็นศาสนสถานของชาวไทยมุสลิมใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และอบรมกิจกรรม

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดฮารูณ

บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ซอยเจริญกรุง 34
ถนน ซอยเจริญกรุง 34 ตำบล บางรัก
อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดฮารูณ

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฮารูณ
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดฮารูณ

ทะเบียนเลขที่ 2 วันจดทะเบียน 29 พฤศจิกายน 2491
อายุมัสยิด 74 ปี จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดฮารูณ

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดฮารูณ

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.122.64.144
สถิติการเข้าชม 4857 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดฮารูณ
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดฮารูณ
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดฮารูณ
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-