วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน เชื่อมสัมพันธ์ 12


 
 

ชื่อ มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน    ชื่อรอง เชื่อมสัมพันธ์ 12

ละติจูด 13.825819   ลองจิจูด 100.846214

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน เชื่อมสัมพันธ์ 12

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน

บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เชื่อมสัมพันธ์ 12
ถนน เชื่อมสัมพันธ์ 12 ตำบล โคกแฝด
อำเภอ หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน

โทรศัพท์ 025432156    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสง่า  มานยาซิ อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 21 มีนาคม 2555, 23:26 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.130.181 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 789 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-