วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดกียามุดดีน บ่อแร่


 
 
มัสยิดกียามุดดีน


ชื่อ มัสยิดกียามุดดีน    ชื่อรอง บ่อแร่

ละติจูด 7.843555   ลองจิจูด 98.381531

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดกียามุดดีน บ่อแร่ มัสยิดกียามุดดีน บ่อแร่ มัสยิดกียามุดดีน บ่อแร่ มัสยิดกียามุดดีน บ่อแร่ มัสยิดกียามุดดีน บ่อแร่ มัสยิดกียามุดดีน บ่อแร่

ประวัติความเป็นมา มัสยิดกียามุดดีน

  มัสยิดกียามุดดีน สร้างเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2514

รายละเอียดอื่นๆ

  มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดกียามุดดีน
มีร้านสาธิต มัสยิดบ้านบ่อแร่ เปิดทุกวันเวลา 06.30 - 20.30 น. โทร 076-391107
ปรัชญา ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม ดำรงศาสน์
ที่อยู่ มัสยิดกียามุดดีน

บ้านเลขที่ 30/3 หมู่ที่ 6
หมู่บ้าน/ชุมชน บ่อแร่ ซอย บ่อแร่
ถนน ศักดิเดช ตำบล วิชิต
อำเภอ อ.เมืองภูเก็ต จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83000 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดกียามุดดีน

โทรศัพท์ 076391107    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดกียามุดดีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอารี  สามารถ อิหม่าม
2
นายว่าหาบ  โชคเกื้อ คอเต็บ
3
นายเหม  สมบูรณ์ บิลาล
4
นายหาหมีด  โชคเกื้อ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายฉาด  ยุคุณธร กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายมนัส  สามารถ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายคงคา  นนทรีย์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายสุกรี  ยานพะโยม กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายหมาด  สังข์ทอง กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายอับดุลลา  สมบูรณ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายวินัย  ยุคุณธร กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายยะย้า  เก็บทรัพย์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายอนันต์  เถาว์แดง กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
14
นายมนูญ  สามารถ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
15
นายอุดม  สมบูรณ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดกียามุดดีน

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน 1 มีนาคม 2514
อายุมัสยิด 52 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 17 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 300 คน จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดกียามุดดีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดกียามุดดีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2554, 15:27 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1
สถิติการเข้าชม 1291 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดกียามุดดีน
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดกียามุดดีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดกียามุดดีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-