วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุ้ลญาลาล ทุ่งนุ้ย


 
 
มัสยิดดารุ้ลญาลาล


ชื่อ มัสยิดดารุ้ลญาลาล    ชื่อรอง ทุ่งนุ้ย

ละติจูด 6.870359   ลองจิจูด 100.121346

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุ้ลญาลาล ทุ่งนุ้ย มัสยิดดารุ้ลญาลาล ทุ่งนุ้ย มัสยิดดารุ้ลญาลาล ทุ่งนุ้ย มัสยิดดารุ้ลญาลาล ทุ่งนุ้ย

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุ้ลญาลาล

  จดทะเบียนเลขที่ 11 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2512

รายละเอียดอื่นๆ

  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดารุ้ลญาลาล ทุ้งนุ้ย
  • มีครูผู้สอนจำนวน 7 คน
  • มีนักเรียนจำนวน 130 คน
ที่อยู่ มัสยิดดารุ้ลญาลาล

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 11
หมู่บ้าน/ชุมชน ทุ่งนุ้ย ซอย -
ถนน - ตำบล ทุ่งนุ้ย
อำเภอ อ.ควนกาหลง จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91130 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้ลญาลาล

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุ้ลญาลาล
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายยูโส๊ะ  มรรคาเขต อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุ้ลญาลาล

ทะเบียนเลขที่ 11 วันจดทะเบียน 3 สิงหาคม 2512
อายุมัสยิด 54 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 20 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุ้ลญาลาล

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุ้ลญาลาล

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 11 เมษายน 2554, 00:07 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193
สถิติการเข้าชม 834 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุ้ลญาลาล
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุ้ลญาลาล
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุ้ลญาลาล
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-