วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม คลองกะจะ


 
 
มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม


ชื่อ มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม    ชื่อรอง คลองกะจะ

ละติจูด 13.747295   ลองจิจูด 100.626839

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม คลองกะจะ

ประวัติความเป็นมา มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม

บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ซอยสุไรมาน
ถนน ริมคลองกะจะ ตำบล สวนหลวง
อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม

โทรศัพท์ 027188967    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายประสิทธิ์  สุขถาวร อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 72 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.248.26
สถิติการเข้าชม 530 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-