วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดยะวา ยะวา


 
 
มัสยิดยะวา


ชื่อ มัสยิดยะวา    ชื่อรอง ยะวา

ละติจูด 13.715758   ลองจิจูด 100.522125

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดยะวา ยะวา มัสยิดยะวา ยะวา

ประวัติความเป็นมา มัสยิดยะวา

 

          เมื่อชาวยะวาบางครอบครัวได้ย้ายเข้ามาอยู่บริเวณคลองสาทรใต้ ในระยะแรกนั้น  ยังมิได้มีสถานที่นมัสการ

พระผู้เป็นเจ้าร่วมกัน  คงใช้บ้านใดบ้านหนึ่งเป็นสถานที่นมัสการ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2437 ชาวยะวา ในบังคับของ

ฮอลันดาซึ่งมีที่อยู่บริเวณตรอกโรงน้ำแข็งถนนสาทร  ต.คอกกระบือ  อ.บางรัก  ได้มอบที่ดินให้เป็นสถานที่ปลูก  

สร้างมัสยิด เพื่อใช้เป็นสถานที่นมัสการพระผู้เป็นเจ้า

         ที่ดินนี้  เดิมเป็นของชาวจีนชื่อจ้อย  พ.ศ.2448 ฮัจยีมุฮัมมัดซอและฮ์ได้ยื่นคำร้องต่อทางการ  ให้เปลี่ยนโฉนด

สำหรับที่ดินนี้ใหม่  โดยใส่ชื่อฮัจยีมุฮัมมัดซอและฮ์  เป็นผู้จัดการในที่ของมัสยิดด้วย   ชาวยะวาในบริเวณนั้นอาทิ

ิเช่น  นายมุฮัมมัดมูซานายระก๊ำและชาวยะวาคนอื่นๆ  ทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านได้ร่วมกันก่อตั้งมัสยิดยะวา

ขึ้นมาจนเป็นผลสำเร็จ  ลักษณะการก่อสร้างมัสยิดยะวานี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบยะวา  แม้จะมีการซ่อมแซมมัสยิด

2 ครั้งครั้งแรก ประมาณปี พ.ศ. 2470 และครั้งที่ 2 ประมาณ พ.ศ.  2518 ก็ยังคงรักษารูปหลังคาตามแบบเดิมเปลี่ยน

แปลงเฉพาะอาคารมัสยิดให้กว้างขวางขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะตรงส่วนที่นั่งพักสนทนาธรรม  ซึ่งชาวยะวาจะเรียก

บริเวณที่นั่งพักนี้ว่าบาไล (Balai) อย่างไรก็ดี  มัสยิดยะวาได้ใช้เป็นสถานที่นมัสการพระผู้เป็นเจ้ามีอิหม่ามทำหน้า

ที่เป็นผู้นำทางศาสนาในมัสยิด จนถึงปีพ.ศ.2539  เป็นจำนวน 6 ท่านด้วยกัน ซึ่งมีทั้งชาวยะวาและชาวมุสลิมเชื้อ 

สายมาเลย์ในหมู่บ้านเดียวกัน  คือ  ฮัจยีอับดุลรมัน(ยะวา)  ฮัจยีอิสมาแอล(มาเลย์)  ฮัจยีสุไกมี(ยะวา)  อิหม่ามนูยุม

(ยะวา) ฮัจยีอับดุลเราะห์มาน หรือฮัจยีอรุณ พิทยายน  (มาเลย์)  และในปีพ.ศ. 2539 ฮัจยีอิลยาส ดาราฉาย(มาเลย์)

เป็นอิหม่ามของมัสยิด

         จากการพิจารณาเชื้อสายของอิหม่าม  แต่ละคนแล้วจะเห็นได้ว่า  มีทั้งชาวยะวาและมาเลย์  ทำหน้าที่อิหม่าม

ี่ผสมผสานกันไป  สะท้อนให้เห็นว่า  ชาวยะวาได้มีความสัมพันธ์เป็นอันดี   กับมุสลิมมาเลย์  ในบริเวณซอยโรง

น้ำแข็งและบริเวณวัดปรกแห่งนี้

         อิหม่ามคนที่ 5 ฮัจยีอับดุลเราะห์มาน  ก็เป็นผู้หนึ่งที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในซอยวัดปรก อันเป็นอาณาบริเวณที่ต่อ

เนื่องกับซอยโรงน้ำแข็งซึ่งมุสลิมซอยวัดปรกก็ใช้มัสยิดยะวาเป็นสถานที่นมัสการด้วยตั้งแต่สร้างมัสยิดเสร็จ


รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดยะวา

บ้านเลขที่ 707 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน ยะวา ซอย ซอยเจริญราษฎร์ 1 แยก 9
ถนน ซอยเจริญราษฎร์ 1 แยก 9 ตำบล ยานนาวา
อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดยะวา

โทรศัพท์ 026756033    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยะวา
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอามีน  หมัดป้องตัว อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดยะวา

ทะเบียนเลขที่ 4 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดยะวา

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดยะวา

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.194.133
สถิติการเข้าชม 678 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดยะวา
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดยะวา
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดยะวา
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-