วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดกลางฉลุง กลางฉลุง


 
 
มัสยิดกลางฉลุง


ชื่อ มัสยิดกลางฉลุง    ชื่อรอง กลางฉลุง

ละติจูด 6.726643   ลองจิจูด 100.062263

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดกลางฉลุง กลางฉลุง

ประวัติความเป็นมา มัสยิดกลางฉลุง

  จดทะเบียนเลขที่ 5 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2492

รายละเอียดอื่นๆ

  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กลางฉลุง
        
  • มีครูผู้สอนจำนวน 5 คน     
  • มีนักเรียนจำนวน 45 คน
ที่อยู่ มัสยิดกลางฉลุง

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน/ชุมชน ฉลุง ซอย -
ถนน 416 ตำบล ฉลุง
อำเภอ อ.เมืองสตูล จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91000 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดกลางฉลุง

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดกลางฉลุง
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายดอล๊ะ  หมาดเต๊ะ อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดกลางฉลุง

ทะเบียนเลขที่ 5 วันจดทะเบียน 3 สิงหาคม 2492
อายุมัสยิด 74 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 300 คน จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดกลางฉลุง

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดกลางฉลุง

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 12 มีนาคม 2554, 18:32 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193
สถิติการเข้าชม 975 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดกลางฉลุง
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดกลางฉลุง
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดกลางฉลุง
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-