วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดนูริลฮูดา สามแยกนิคม


 
 
มัสยิดนูริลฮูดา


ชื่อ มัสยิดนูริลฮูดา    ชื่อรอง สามแยกนิคม

ละติจูด 6.835393   ลองจิจูด 100.099670

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดนูริลฮูดา สามแยกนิคม มัสยิดนูริลฮูดา สามแยกนิคม

ประวัติความเป็นมา มัสยิดนูริลฮูดา

  จดทะเบียนเลขที่ 10 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2492

รายละเอียดอื่นๆ

  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูริลฮูดา
  • มีครูผู้สอนจำนวน 7 คน
  • มีนักเรียนจำนวน 57 คน
ที่อยู่ มัสยิดนูริลฮูดา

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 10
หมู่บ้าน/ชุมชน ควนเรือ ซอย -
ถนน 406 ยนตรการกำธร ตำบล ทุ่งนุ้ย
อำเภอ อ.ควนกาหลง จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91130 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูริลฮูดา

โทรศัพท์ 0810920239    
อีเมล ankl-1954@hotmail.com เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูริลฮูดา
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายหมาดยูโส๊ะ  ล่าโยค อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดนูริลฮูดา

ทะเบียนเลขที่ 10 วันจดทะเบียน 3 สิงหาคม 2492
อายุมัสยิด 74 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 300 คน จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 4 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดนูริลฮูดา

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดนูริลฮูดา

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 12 มีนาคม 2554, 18:32 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193
สถิติการเข้าชม 880 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดนูริลฮูดา
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดนูริลฮูดา
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดนูริลฮูดา
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-