วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดกลางควนโดน มัสยิดกลางควนโดน


 
 
มัสยิดกลางควนโดน


ชื่อ มัสยิดกลางควนโดน    ชื่อรอง มัสยิดกลางควนโดน

ละติจูด 6.789672   ลองจิจูด 100.079514

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดกลางควนโดน มัสยิดกลางควนโดน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดกลางควนโดน

  จดทะเบียนเลขที่ 104 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2520

รายละเอียดอื่นๆ

  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
  • มีครูผู้สอนจำนวน 9 คน
  • มีนักเรียนจำนวน 176 คน
ที่อยู่ มัสยิดกลางควนโดน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1
หมู่บ้าน/ชุมชน ควนโดน ซอย -
ถนน - ตำบล ควนโดน
อำเภอ อ.ควนโดน จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91160 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดกลางควนโดน

โทรศัพท์ -    
อีเมล wanita_16@hotmail.com เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดกลางควนโดน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายดนเหล๊าะ  ตาเดอิน อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดกลางควนโดน

ทะเบียนเลขที่ 104 วันจดทะเบียน 15 กันยายน 2520
อายุมัสยิด 46 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 2 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดกลางควนโดน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดกลางควนโดน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 12 มีนาคม 2554, 18:32 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193
สถิติการเข้าชม 1065 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดกลางควนโดน
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดกลางควนโดน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดกลางควนโดน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-