วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอันวาริซซุนนะห์ คลองเคล็ด


 
 

ชื่อ มัสยิดอันวาริซซุนนะห์    ชื่อรอง คลองเคล็ด

ละติจูด 13.690893   ลองจิจูด 100.638016

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอันวาริซซุนนะห์ คลองเคล็ด

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอันวาริซซุนนะห์

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดอันวาริซซุนนะห์

บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน คลองเคล็ด ซอย สุภาพงษ์ 1 แยก 5
ถนน สุภาพงษ์ 1 แยก 5 ตำบล หนองบอน
อำเภอ ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอันวาริซซุนนะห์

โทรศัพท์ 023308586    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอันวาริซซุนนะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายประเสริฐ  อยู่เป็นสุข อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอันวาริซซุนนะห์

ทะเบียนเลขที่ 41 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอันวาริซซุนนะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอันวาริซซุนนะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2555, 13:46 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.186.216 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 744 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอันวาริซซุนนะห์
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดอันวาริซซุนนะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอันวาริซซุนนะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-