วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุ๊สซุนนี กระทุ่มราย


 
 

ชื่อ มัสยิดดารุ๊สซุนนี    ชื่อรอง กระทุ่มราย

ละติจูด 13.858253   ลองจิจูด 100.854561

รูปภาพมัสยิด

-ไม่มีรูปภาพ-

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุ๊สซุนนี

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดดารุ๊สซุนนี

บ้านเลขที่ 30/7 หมู่ที่ 9
หมู่บ้าน/ชุมชน กระทุ่มราย ซอย มิตรไมตรี 3
ถนน มิตรไมตรี 3 ตำบล หนองจอก
อำเภอ หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ๊สซุนนี

โทรศัพท์ 029896125    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุ๊สซุนนี
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายมะยิด  อุสมาลี อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุ๊สซุนนี

ทะเบียนเลขที่ 70 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุ๊สซุนนี

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุ๊สซุนนี

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 19 มีนาคม 2555, 16:02 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 115.87.72.185 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 612 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุ๊สซุนนี
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุ๊สซุนนี
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุ๊สซุนนี
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-