วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน บางเทานอก


 
 
มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน


ชื่อ มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน    ชื่อรอง บางเทานอก

ละติจูด 7.981744   ลองจิจูด 98.297508

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน บางเทานอก มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน บางเทานอก มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน บางเทานอก มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน บางเทานอก มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน บางเทานอก มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน บางเทานอก

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน

บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 5
หมู่บ้าน/ชุมชน บางเทานอก ซอย บางเทา 4
ถนน 4025 ศรีสุนทร ตำบล เชิงทะเล
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น 2 ชั้น
ความยาวอาคาร 12 เมตร ความกว้างอาคาร 12 เมตร
จำนวนความจุ 500 คน จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2554, 18:20 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 1239 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-