วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอิกอม่าตุ้ลมุฮ์มินีน มูลนิธิพลังศรัทธาชน (บ้านล่าง)


 
 
มัสยิดอิกอม่าตุ้ลมุฮ์มินีน


ชื่อ มัสยิดอิกอม่าตุ้ลมุฮ์มินีน    ชื่อรอง มูลนิธิพลังศรัทธาชน (บ้านล่าง)

ละติจูด 13.937376   ลองจิจูด 100.385201

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอิกอม่าตุ้ลมุฮ์มินีน มูลนิธิพลังศรัทธาชน (บ้านล่าง)

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอิกอม่าตุ้ลมุฮ์มินีน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดอิกอม่าตุ้ลมุฮ์มินีน

บ้านเลขที่ 50/2 หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านล่าง ซอย บางกรวย-ไทรน้อย
ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล บางบัวทอง
อำเภอ อ.บางบัวทอง จังหวัด จ.นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอิกอม่าตุ้ลมุฮ์มินีน

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอิกอม่าตุ้ลมุฮ์มินีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอิกอม่าตุ้ลมุฮ์มินีน

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น 2 ชั้น
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอิกอม่าตุ้ลมุฮ์มินีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอิกอม่าตุ้ลมุฮ์มินีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ sosanpt เพิ่มข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2555, 12:22 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 110.164.49.254 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 110.168.80.23
สถิติการเข้าชม 657 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอิกอม่าตุ้ลมุฮ์มินีน
เวลาละหมาด จ.นนทบุรี

เส้นทางไปยังมัสยิดอิกอม่าตุ้ลมุฮ์มินีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอิกอม่าตุ้ลมุฮ์มินีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-