วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดสะพานเคียน สะพานเคียน


 
 
มัสยิดสะพานเคียน


ชื่อ มัสยิดสะพานเคียน    ชื่อรอง สะพานเคียน

ละติจูด 6.792552   ลองจิจูด 100.071922

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดสะพานเคียน สะพานเคียน มัสยิดสะพานเคียน สะพานเคียน มัสยิดสะพานเคียน สะพานเคียน มัสยิดสะพานเคียน สะพานเคียน มัสยิดสะพานเคียน สะพานเคียน มัสยิดสะพานเคียน สะพานเคียน มัสยิดสะพานเคียน สะพานเคียน มัสยิดสะพานเคียน สะพานเคียน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดสะพานเคียน

  จดทะเบียนเลขที่ 59 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498

รายละเอียดอื่นๆ

  มีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สะพานเคียน โรงเรียนดารุตตักวา
" เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้จริง"
  • มีครูผู้สอนจำนวน 8 คน
  • มีนักเรียนจำนวน 150 คน

มีชมรมซาบีลิลละห์ บ้านสะพานเคียน
ที่อยู่ มัสยิดสะพานเคียน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 2
หมู่บ้าน/ชุมชน สะพานเคียน ซอย -
ถนน - ตำบล ควนโดน
อำเภอ อ.ควนโดน จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91160 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดสะพานเคียน

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดสะพานเคียน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายเหยบ  แซะอาหลี อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดสะพานเคียน

ทะเบียนเลขที่ 59 วันจดทะเบียน 17 ธันวาคม 2498
อายุมัสยิด 67 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 12 เมตร
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 2 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดสะพานเคียน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดสะพานเคียน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 เมษายน 2554, 12:08 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193
สถิติการเข้าชม 1133 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดสะพานเคียน
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดสะพานเคียน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดสะพานเคียน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-