วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดมิศบาฮุดดีน บ้านควน


 
 
มัสยิดมิศบาฮุดดีน


ชื่อ มัสยิดมิศบาฮุดดีน    ชื่อรอง บ้านควน

ละติจูด 6.705041   ลองจิจูด 100.065582

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดมิศบาฮุดดีน บ้านควน มัสยิดมิศบาฮุดดีน บ้านควน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดมิศบาฮุดดีน

  จดทะเบียนเลขที่ 2 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2592

รายละเอียดอื่นๆ

  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มิศบาฮุดดีน
มีครูผู้สอนจำนวน 11 คน
มีนักเรียนจำนวน 200 คน
ที่อยู่ มัสยิดมิศบาฮุดดีน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 5
หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านควน ซอย -
ถนน 406 ยนตรการกำธร ตำบล บ้านควน
อำเภอ อ.เมืองสตูล จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91140 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดมิศบาฮุดดีน

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดมิศบาฮุดดีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอาลี  นารีเปน อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดมิศบาฮุดดีน

ทะเบียนเลขที่ 2 วันจดทะเบียน 3 สิงหาคม 2492
อายุมัสยิด 74 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 20 เมตร ความกว้างอาคาร 20 เมตร
จำนวนความจุ 700 คน จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดมิศบาฮุดดีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดมิศบาฮุดดีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 12 มีนาคม 2554, 18:32 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193
สถิติการเข้าชม 1134 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดมิศบาฮุดดีน
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดมิศบาฮุดดีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดมิศบาฮุดดีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-