วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส กลางนราธิวาส


 
 
มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส


ชื่อ มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส    ชื่อรอง กลางนราธิวาส

ละติจูด 6.443765   ลองจิจูด 101.821693

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส กลางนราธิวาส มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส กลางนราธิวาส มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส กลางนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส

          มัสยิดกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านบางนรา ก่อนถึงหาดนราทัศน์ เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม มัสยิดกลางนราธิวาสนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 เป็นมัสยิดกลางประจำจังหวัดแห่งที่ 2 สร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น แบบอาหรับ ชั้นล่างจะเป็นห้องประชุมใหญ่ ห้องทำละหมาดอยู่ 2 ชั้นบน ยอดเป็นโดมขนาดใหญ่ มีหอสูงสำหรับส่งสัญญาณอาซานเรียกชาวมุสลิมเข้ามาละหมาด

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน พิชิตบำรุง ตำบล บางนาค
อำเภอ อ.เมืองนราธิวาส จังหวัด จ.นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96000 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ asree.ya เพิ่มข้อมูลเมื่อ 17 มีนาคม 2555, 18:45 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 58.8.96.184 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 58.11.132.46
สถิติการเข้าชม 1420 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส
เวลาละหมาด จ.นราธิวาส

เส้นทางไปยังมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-