วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา กลาง


 
 
มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา


ชื่อ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา    ชื่อรอง กลาง

ละติจูด 7.076059   ลองจิจูด 100.491524

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา กลาง มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา กลาง มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา กลาง มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา กลาง มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา กลาง มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา กลาง

ประวัติความเป็นมา มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา
ที่อยู่ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน ลพบุรีราเมศวร์ ตำบล คลองแห
อำเภอ อ.หาดใหญ่ จังหวัด จ.สงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554, 14:31 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 40263 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา
เวลาละหมาด จ.สงขลา

เส้นทางไปยังมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-