วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอัลยุซรอ สุเหร่าซีรอ (หลอแหล)


 
 

ชื่อ มัสยิดอัลยุซรอ    ชื่อรอง สุเหร่าซีรอ (หลอแหล)

ละติจูด 13.769633   ลองจิจูด 100.693893

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอัลยุซรอ สุเหร่าซีรอ (หลอแหล)

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอัลยุซรอ

              มัสยิดอัลยุซรอ (หลอแหล) ทะเบียนเลขที่ 54  จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2492 โดย นายหะยีซาและห์  ศรีวิเศษ  นายหะยีหวัง  พวงมณี  นายหะยีดาวุด  บินฮัจยีสุไรมา

            มัสยิด อัลยุซรอ หลอแหล ซึ่งมีอายุ 60 - 70 ปี ซึ่งถือว่าเก่าแก่พอสมควร แต่เป็นที่น่าเสียดายซึ่งต้องมีการทุบทิ้งเพื่อสร้างใหม่เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมมากแล้ว ในปลายปี 2544

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดอัลยุซรอ

บ้านเลขที่ 19/19 หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เคหะร่มเกล้า 30
ถนน เคหะร่มเกล้า 30 ตำบล สะพานสูง
อำเภอ สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลยุซรอ

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัลยุซรอ
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายหมัดอาดัม  ศรีวิเศษ อิหม่าม
2
นายซาฟี  อับดุล คอเต็บ
3
นายธนากร   กองแก้ว บิลาล
4
นายมูฮำหมัด   สาสะกุล กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายมูฮำหมัด   สาสะกุล กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายสามารถ   หวังพิทักษ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายสะฮัก   พวงมณี กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายประสิทธิ์   ฮาเซะ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายประสิทธิ์   ฮาเซะ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายมูเราะห์   วงษ์สมัน กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายสมชาย   แสงสรวย กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายชาญณรงค์   ศรีพิทักษ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายสาหัส   หวังพิทักษ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
14
นายสุรินทร์   ศรีวิเศษ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
15
นายสมหวัง   ขำมิน กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอัลยุซรอ

ทะเบียนเลขที่ 54 วันจดทะเบียน 30 กันยายน 2492
อายุมัสยิด 74 ปี จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอัลยุซรอ

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอัลยุซรอ

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ sosanpt เพิ่มข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2555, 14:24 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 110.164.49.254 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.242.9
สถิติการเข้าชม 1324 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอัลยุซรอ
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดอัลยุซรอ
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอัลยุซรอ
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-