วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดนูรุลฮีดายะห์ ปลักซิมปอ


 
 
มัสยิดนูรุลฮีดายะห์


ชื่อ มัสยิดนูรุลฮีดายะห์    ชื่อรอง ปลักซิมปอ

ละติจูด 6.777903   ลองจิจูด 100.092018

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดนูรุลฮีดายะห์ ปลักซิมปอ มัสยิดนูรุลฮีดายะห์ ปลักซิมปอ มัสยิดนูรุลฮีดายะห์ ปลักซิมปอ มัสยิดนูรุลฮีดายะห์ ปลักซิมปอ มัสยิดนูรุลฮีดายะห์ ปลักซิมปอ

ประวัติความเป็นมา มัสยิดนูรุลฮีดายะห์

  จดทะเบียนเลขที่ 9 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2492

รายละเอียดอื่นๆ

  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูรุลฮีดายะห์
  • มีครูผู้สอนจำนวน 7 คน
  • มีนักเรียนจำนวน 133 คน
ที่อยู่ มัสยิดนูรุลฮีดายะห์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 6
หมู่บ้าน/ชุมชน ปลักซิมปอ ซอย -
ถนน - ตำบล ควนสตอ
อำเภอ อ.ควนโดน จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91160 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุลฮีดายะห์

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุลฮีดายะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอาซีสัน  เกปัน อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดนูรุลฮีดายะห์

ทะเบียนเลขที่ 9 วันจดทะเบียน 3 สิงหาคม 2492
อายุมัสยิด 73 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 12 เมตร
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดนูรุลฮีดายะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดนูรุลฮีดายะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 เมษายน 2554, 12:57 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193
สถิติการเข้าชม 1298 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดนูรุลฮีดายะห์
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดนูรุลฮีดายะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดนูรุลฮีดายะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-